Super User

Super User

Les persones amb diversitat funcional visual volem ser partícips del moment històric que viu Catalunya. Creiem que ara és l'hora de fer una passa endavant i intervenir activament en el procés que ens ha de conduir a la plena sobirania.

La presidenta, Núria de Gispert, ha rebut aquest matí, a les deu, antics membres de la Joventut Agrícola Catòlica (JAC) i, a les dotze, representants del col·lectiu Cecs.cat, que li han lliurat manifestos a favor del dret de decidir.

L’ACIC denuncia i lamenta profundament que el Govern no ha previst la garantia del secret del vot de les persones cegues en el procés de participació, obligant-nos a anar a votar a través d’una persona de confiança

L'Associació Catalana per a la Integració del Cec lamenta que el Govern hagi desatès les seves propostes viables per fer front a aquesta la situació

Una representació de l’Assemblea Sectorial de Diversitat Funcional Visual per la Independència de l’ANC ens hem trobat amb la Sra. Núria de Gispert per lliurar-li una còpia del nostre Manifest

Dilluns, 03 Novembre 2014 00:00

Cecs.cat al Parlament de Catalunya

Presentem la nova Sectorial de l’ANC i el nostre Manifest per a la Diversitat Funcional Visual a la Presidenta del Parlament de Catalunya

Divendres, 17 Octubre 2014 17:16

Què volem

El nostre objectiu més ambiciós, compartit amb un ampli sector de la societat catalana, és assolir la independència de Catalunya.

A més, cecs.cat naixem amb la vocació d’analitzar i debatre sobre la transició nacional amb una atenció especial cap a les particularitats del col·lectiu de persones amb diversitat funcional visual. Volem reflexionar al voltant de les possibilitats que s’obren en un escenari de canvi i, sobretot, esvair dubtes i inquietuds quant al futur en l’àmbit de la discapacitat visual.

Treballem per eixamplar la majoria social que donem suport al procés sobiranista i aportem arguments en aquest sentit, tot promovent valors com ara la democràcia, la llibertat, la diversitat i la justícia social.

Així, en el moment de la concepció del nou estat, tenim la possibilitat i la responsabilitat d’intervenir en el disseny del model de serveis que necessitem les persones amb diversitat funcional visual i de decidir com s’ha d’organitzar el nostre col·lectiu. Treballem per esdevenir una societat capdavantera en el respecte i la integració de la discapacitat. Ara és l’hora de fer el país que volem. Som-hi!

Els qui signem aquest Manifest ho fem, per començar, amb la determinació de transmetre un missatge ben clar a la societat: "les persones amb diversitat funcional visual volem ser partícips del moment històric que viu Catalunya". Creiem, amb coratge, alegria i fermesa, que no hi poden haver barreres ni limitacions per a ningú a l’hora de reivindicar la llibertat, la democràcia i la diversitat en el sentit més ampli de la paraula, un valor irrenunciable per fer una societat que no sigui hostil al qui és diferent, que no rebutgi l’heterogeneïtat de formes o fets i que respecti les minories.

Històricament, Catalunya ha estat pionera en la creació d’estructures organitzades de persones cegues i amb discapacitat visual, impulsades pels mateixos interessats i ben implicades en la seva educació i el seu desenvolupament tan professional com cultural. Cal recordar, a tall d’exemple, el Sindicat de Cecs de Catalunya fundat l’any 1934. En el moment present i en les circumstàncies actuals, les persones amb diversitat funcional visual de Catalunya volem tornar a ser capdavanteres en aquest sentit; per això defensem amb il·lusió i sense complexos un projecte d’igualtat d’oportunitats per a tothom i creiem que el disseny d’un nou Estat és una ocasió única per fer-lo sensible a la qüestió. És la nostra mateixa condició de discapacitats que, paradoxalment, ens fa més capacitats per defensar un model d’igualtat que no es plantegi en termes d’equiparació i equivalència ni en unes condicions que impliquin demanar a una persona allò que no podrà fer.

Creiem que aquesta societat que vol esdevenir un nou país ha de ser exemple de diversitat i d’inclusió, de manera que la nova administració, reflex dels homes i dones que l’hi han donat suport, promogui en estreta col·laboració amb les diferents entitats de cecs de Catalunya una vida plena i independent per a tothom.

Per tot això, proposem:

  • Que el procés constituent tingui sempre en compte l’òptica de la diversitat funcional.
  • Que les noves estructures d’Estat incorporin una perspectiva d’igualtat material que s’ha de traduir, en el mateix moment de la independència, en institucions i òrgans que han de comptar necessàriament amb la participació dels diferents col•lectius de la diversitat funcional des de la més absoluta transparència democràtica.
  • Que es tinguin en compte els drets, les demandes i les perspectives de les persones amb diversitat funcional a l’hora de redactar la nova constitució catalana.
  • Que s’obri un procés de debat públic, transversal i propositiu sobre el futur de les organitzacions de cecs i deficients visuals a Catalunya.
  • Que el nou govern asseguri la resposta òptima a les necessitats educatives de les persones cegues o amb discapacitat visual en qualsevol etapa i en l’entorn proper, tot comptant amb l’assessorament de professionals amb diversitat funcional visual i formació universitària adient.
  • Que, conscients que la integració laboral deriva d’una sòlida i adequada base educativa i de la sensibilització empresarial, es promocionin, des dels àmbits educatiu i laboral, propostes i models innovadors, dinàmics i heterogenis d’inserció professional.
  • Que, atesa la força cohesionadora de la llengua sobre el poble català, s’impulsi l’accés universal de les persones amb diversitat funcional visual a la cultura i a les activitats de lleure en llengua catalana, amb la potenciació del sistema Braille, les noves tecnologies i les fonts d’informació tant sonores com tàctils.
  • Que la mobilitat, entesa com a desplaçament, tant amb mitjans propis com en transport públic o privat, sigui considerada com una necessitat irrenunciable per garantir l’autonomia i la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional visual.
  • Que l'accessibilitat i el disseny universal siguin un valor fonamental de la nova societat catalana i que s’incorpori fermament tant en els plans d’estudis com en la nova legislació, per què les nostres institucions i empreses siguin considerades internacionalment un referents en aquest àmbit.
  • Que es doni suport a les seleccions esportives catalanes de persones cegues per què puguin competir en l’àmbit internacional, com ho fan les d’altres països, així com a les diferents formes d’expressió artística.

Cecs.cat som un col·lectiu de persones catalanes, amb diversitat funcional visual i compromeses amb el procés sobiranista del nostre país. Com a grup, no tenim vinculació amb partits polítics o organitzacions de cap mena, amb l'ànim d'arribar a persones de qualsevol ideologia que comparteixin el mateix compromís.

Barcelona, 11 de setembre de 2014

 

 Signa el Manifest

 

Dimarts, 30 Setembre 2014 13:42

Qui som?

Cecs.cat som l'Assemblea Sectorial de Diversitat Funcional Visual per la Independència de l'ANC. Som un grup de persones cegues o amb discapacitat visual que pensem, en aquest moment de màxima transcendència històrica i política per al país, que cal fer una passa endavant i intervenir activament en el procés que ens ha de conduir a la sobirania plena de Catalunya.

Som homes i dones d’ideologies, edats i professions ben diverses, però que compartim la convicció que l’assoliment d’un estat català independent és la millor via per obtenir una condició col·lectiva digna i justa, que ens donarà la possibilitat de decidir allò més adient per a les nostres demandes i necessitats.

Com a col·lectiu, no estem vinculats a cap partit polític ni a cap organització de persones amb diversitat funcional visual, amb l’ànim d’arribar a tothom que comparteixi els nostres objectius.

Pàgina 2 de 2