Wednesday, 08 April 2015 20:00

A cecs.cat ens importa el futur Decret d'Inclusió Educativa a Catalunya

Membres de la Comissió d'Educació i Treball de cecs.cat s'han reunit amb representants del Departament d'Ensenyament per parlar del futur decret

Tres membres de la Comissió d’Educació i Treball (Àngel Mas, Jordi Rosell i Miquel Albert Soler), acompanyats per Francesc Miñana i Enric Puigventós, tots en representació de cecs.cat, ens hem reunit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb Mercè Esteve, subdirectora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat, Carme Altés, cap del Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió, i Gemma Alsina, tècnica del Departament d’Ensenyament.

Els objectius de la reunió han estat presentar la sectorial de cecs de l’ANC com a nova plataforma d’acció, lliurar 3 exemplars del nostre Manifest, i, principalment, conèixer més el futur decret sobre la inclusió educativa a Catalunya per tal d’aportar-hi les nostres propostes amb la finalitat de contribuir a fer de Catalunya un país capdavanter en l’educació de l’alumnat amb diversitat funcional visual.

Vam escoltar atentament les seves informacions i vam poder exposar i exemplificar abastament i en forma clara tots els punts preacordats que pensem són de vital importància per a què l’escola ordinària sigui veritablement inclusiva en totes les etapes educatives, entre els quals destaquem:

  • el paper actiu que han de tenir les famílies,
  • l’atenció al procés lectoescriptor com a base dels aprenentatges,
  • la importància de la formació dels professionals de l’educació com a especialistes envers la diversitat funcional visual,
  • la total implicació de l’escola ordinària i el seu claustre de professors envers l’educació de l’alumnat amb diversitat funcional visual sense delegar en els centres específics de suport,
  • el vetllar per la idoneïtat de la direcció i funcionament dels centres específics de suport,
  • fer l’escola inclusiva també per al professorat a més de per a l’alumnat,
  • i gaudir de recursos pedagògics adients (didàctics, tecnològics, humans) que possibilitin l’assoliment de les competències bàsiques en igualtat d’oportunitats i d’adquisició d’aprenentatges envers els companys de classe.

Les representants del Departament d’Ensenyament van seguir la reunió amb gran interès tot prenent nota extensament de totes les idees aportades, i ens van manifestar la coincidència entre la nostra línia i la que segueix el nou decret. Per això, s’hi podran incloure aportacions de cecs.cat. Val a dir que el nou Decret d’Inclusió Educativa a Catalunya no contempla diferents apartats per a les distintes diversitats funcionals, sinó que avarca l’atenció global a tot l’alumnat, tot considerant, alhora, les necessitats específiques de les diverses funcionalitats, per la qual cosa, contindrà uns apartats més concrets dedicats als suports i recursos específics entre els quals, gràcies a la nostra gestió, s’hi comptarà el Sistema Braille que fins ara no s’havia tingut en compte.

La trobada es va esdevenir en un ambient de bona entesa i total disponibilitat i obertura per ambdues parts, per seguir col·laborant junts en el disseny del procés educatiu de l’alumnat amb diversitat funcional visual a Catalunya.

Read 3098 times