Friday, 07 November 2014 12:00

El 9N no hi haurà vot accessible per a les persones cegues (ACIC)

L’ACIC denuncia i lamenta profundament que el Govern no ha previst la garantia del secret del vot de les persones cegues en el procés de participació, obligant-nos a anar a votar a través d’una persona de confiança

 

(enllaç a la notícia original)

Aquest fet suposa un retrocés històric en la garantia del nostre dret de sufragi com a ciutadans lliures.

Inicialment, el Govern de la Generalitat havia posat en marxa el procediment de vot accessible vigent a la legislació electoral, que ja s’està aplicant des de les eleccions generals de març de 2008, regulant-lo en el Decret De convocatòria de la consulta, i dotant-lo econòmicament.

A partir del dia següent a la seva promulgació, es va iniciar el termini per sol•licitar el kit de vot accessible trucant al 012, i el Govern va recollir nombroses sol•licituds de persones cegues que volien utilitzar el Braille a la consulta.

La suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional, ha impedit l’aplicació en sentit estricte d’aquest procediment de vot accessible, per qüestions de terminis, ja que va obligar a deixar de recollir sol•licituds de les persones cegues interessades, i quan el procés de participació es va posar en marxa ja no hi havia temps per reobrir els terminis de solicitud.

L’ACIC (Associació catalana per a la Integració del Cec) com a entitat signant del pacte Nacional pel dret a decidir, recolzem sense reserves la realització de la consulta en qualsevol de les seves modalitats, i desitgem que tingui el màxim de garanties i de qualitat democràtica possible.

Per aquest motiu, preocupats com hem estat sempre per garantir el secret i l’autonomia del vot per al nostre col•lectiu (la nostra Associació va aconseguir la modificació de la Llei Electoral que ara permet l’ús del vot accessible a la majoria d’eleccions excepte les municipals), vam proposar a Governació una alternativa viable per a la seva aplicació: La impressió d’una plantilla amb informació en Braille i forats per tal de marcar les opcions on calgués i només distribuir-ne una per a cada local electoral que estaria a disposició de les persones cegues que volguessin utilitzar-la, sense necessitat de peticions prèvies. Fins i tot hi havia empreses disposades a assumir la fabricació de les plantilles en temps suficient.

La Generalitat, ha rebutjat sense explicacions aquesta iniciativa i els sol•licitants del kit de vot accessible que van trucar al 012 no han rebut cap notificació. Molts d’ells encara desconeixen que no tindran vot accessible diumenge.

La generalitat ha proposat per a tothom l’aplicació d’un sistema electrònic de preparació de la papereta de votació per internet, i impressió des de casa que per a nosaltres és inaccessible per dos motius: genera exclusió tecnològica i no reuneix les garanties de fiabilitat exigibles, atès que la persona cega ha d’imprimir , retallar la papereta, fabricar el sobre de votació, etc., garanties que sí que complia el sistema de vot en Braille aplicat des de 2008.

La precipitació i les circumstàncies excepcionals en què, per causa de
la decisió del Tribunal Constitucional que ha dut al procés participatiu, no justifica de cap manera la rebaixa de la seva qualitat democràtica, i l’exclusió dels drets de vot secret de les persones cegues, que és el que està succeint.

L’ACIC, malgrat haver contactat de forma telefònica i telemàtica amb Governació i haver remès propostes viables, no ha rebut respostes. Per aquest motiu, fem arribar aquest comunicat a la premsa l’últim dia que considerem viable per a la seva publicació. Hem esperat fins a l’últim moment perquè es reconsiderés aquesta exclusió de drets fonamentals i per fer-vos arribar la nostra denúncia, que ja es va visibilitzar a les xarxes socials diumenge passat mitjançant una piulada massiva a través de Twitter utilitzant el astag # 9naccessible i organitzada conjuntament amb altres entitats que comparteixen la denuncia com són Assemblea per la diversitat, Cecs.cat, l’Associació Pro-Disminuïts de la UAB i centenars de particulars amb o sense discapacitat visual que es van sumar a la proposta.

Read 2816 times