Resum de la conversa amb Rosa Maria Munt sobre l'estenografia catalana.

Accedeix a l'arxiu de la conversa sencera per saber-ne més.

 

A principis de març, l’equip de coordinació de la plataforma cecs.cat lliuràvem personalment a la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el document Propostes per a Catalunya en matèria de diversitat funcional visual.

Aquest document que presentem és el fruit del treball d’un grup de gent il·lusionada amb un projecte de país i decidida a plantejar millores a la situació actual de les persones cegues o amb una discapacitat visual greu.

Els qui signem aquest Manifest ho fem, per començar, amb la determinació de transmetre un missatge ben clar a la societat: "les persones amb diversitat funcional visual volem ser partícips del moment històric que viu Catalunya". Creiem, amb coratge, alegria i fermesa, que no hi poden haver barreres ni limitacions per a ningú a l’hora de reivindicar la llibertat, la democràcia i la diversitat en el sentit més ampli de la paraula, un valor irrenunciable per fer una societat que no sigui hostil al qui és diferent, que no rebutgi l’heterogeneïtat de formes o fets i que respecti les minories.

Històricament, Catalunya ha estat pionera en la creació d’estructures organitzades de persones cegues i amb discapacitat visual, impulsades pels mateixos interessats i ben implicades en la seva educació i el seu desenvolupament tan professional com cultural. Cal recordar, a tall d’exemple, el Sindicat de Cecs de Catalunya fundat l’any 1934. En el moment present i en les circumstàncies actuals, les persones amb diversitat funcional visual de Catalunya volem tornar a ser capdavanteres en aquest sentit; per això defensem amb il·lusió i sense complexos un projecte d’igualtat d’oportunitats per a tothom i creiem que el disseny d’un nou Estat és una ocasió única per fer-lo sensible a la qüestió. És la nostra mateixa condició de discapacitats que, paradoxalment, ens fa més capacitats per defensar un model d’igualtat que no es plantegi en termes d’equiparació i equivalència ni en unes condicions que impliquin demanar a una persona allò que no podrà fer.

Creiem que aquesta societat que vol esdevenir un nou país ha de ser exemple de diversitat i d’inclusió, de manera que la nova administració, reflex dels homes i dones que l’hi han donat suport, promogui en estreta col·laboració amb les diferents entitats de cecs de Catalunya una vida plena i independent per a tothom.

Per tot això, proposem:

  • Que el procés constituent tingui sempre en compte l’òptica de la diversitat funcional.
  • Que les noves estructures d’Estat incorporin una perspectiva d’igualtat material que s’ha de traduir, en el mateix moment de la independència, en institucions i òrgans que han de comptar necessàriament amb la participació dels diferents col•lectius de la diversitat funcional des de la més absoluta transparència democràtica.
  • Que es tinguin en compte els drets, les demandes i les perspectives de les persones amb diversitat funcional a l’hora de redactar la nova constitució catalana.
  • Que s’obri un procés de debat públic, transversal i propositiu sobre el futur de les organitzacions de cecs i deficients visuals a Catalunya.
  • Que el nou govern asseguri la resposta òptima a les necessitats educatives de les persones cegues o amb discapacitat visual en qualsevol etapa i en l’entorn proper, tot comptant amb l’assessorament de professionals amb diversitat funcional visual i formació universitària adient.
  • Que, conscients que la integració laboral deriva d’una sòlida i adequada base educativa i de la sensibilització empresarial, es promocionin, des dels àmbits educatiu i laboral, propostes i models innovadors, dinàmics i heterogenis d’inserció professional.
  • Que, atesa la força cohesionadora de la llengua sobre el poble català, s’impulsi l’accés universal de les persones amb diversitat funcional visual a la cultura i a les activitats de lleure en llengua catalana, amb la potenciació del sistema Braille, les noves tecnologies i les fonts d’informació tant sonores com tàctils.
  • Que la mobilitat, entesa com a desplaçament, tant amb mitjans propis com en transport públic o privat, sigui considerada com una necessitat irrenunciable per garantir l’autonomia i la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional visual.
  • Que l'accessibilitat i el disseny universal siguin un valor fonamental de la nova societat catalana i que s’incorpori fermament tant en els plans d’estudis com en la nova legislació, per què les nostres institucions i empreses siguin considerades internacionalment un referents en aquest àmbit.
  • Que es doni suport a les seleccions esportives catalanes de persones cegues per què puguin competir en l’àmbit internacional, com ho fan les d’altres països, així com a les diferents formes d’expressió artística.

Cecs.cat som un col·lectiu de persones catalanes, amb diversitat funcional visual i compromeses amb el procés sobiranista del nostre país. Com a grup, no tenim vinculació amb partits polítics o organitzacions de cap mena, amb l'ànim d'arribar a persones de qualsevol ideologia que comparteixin el mateix compromís.

Barcelona, 11 de setembre de 2014

 

 Signa el Manifest